Plany rozwojowe

PLANY

Zamierzamy dalej rozwijać działalność. Planowane przez nas inwestycje pozwolą zwiększyć możliwości składowania ładunków oraz poprawią potencjał techniczno-eksploatacyjny nabrzeża OPP. Sprawią one również, że wydajność przeładunkowa wzrośnie i pozwolą nam pracować dla większej ilości kontrahentów. W rezultacie zasoby będą wykorzystywane bardziej efektywnie, a zakres usług oferowanych przez firmę zostanie rozszerzony. Nastąpi wzrost ilości i rodzaju obsługiwanych ładunków.

Inwestycja podzielona zostanie na dwa etapy.

INWESTYCJA

Etap 1:

  • dwutorowa bocznica kolejowa z przejezdną wagą kolejową wyposażona w stanowiska przeładunkowe połączone za pomocą taśmociągów taśmowych z magazynem
  • magazyn kryty o pojemności około 42 tys. m3 na ładunki masowe suche z dolnym zsypem na przenośniki taśmowe odprowadzające ładunek na nabrzeże w celu załadunku na statki

Etap 2

  • trzy hale namiotowe o łącznej powierzchni około 6500 m2 na składowanie towarów zjednostkowanych wrażliwych na warunki atmosferyczne
  • drogi wewnętrzne i ciągi komunikacyjne
  • budynek socjalno-biurowy z parkingiem dla pracowników
  • parkingi dla samochodów ciężarowych dostarczających lub odbierających towary

Projekt wykonawczy planowanej inwestycji zostanie wykonany w uzgodnieniu z ZMPG S.A.